Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι Στρατιωτικοί για τις εξής περιπτώσεις:


 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  όπως για παράδειγμα:


 ✓ Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 ✓ Θέματα προαγωγών - κρίσεων
 ✓ Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
 ✓ Μεταθέσεις, μετατάξεις
 ✓ Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
 ✓ Ε.Δ.Ε.
 ✓ Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
 ✓ Θέματα συνυπηρέτησης
 ✓ Ακύρωση πειθαρχικών ποινών


Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.


 ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 


Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)
Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 


Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.


 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 


Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 


Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.


 ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 


Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.