Εκπτωτικά Τιμολόγια

ασφάλισης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

23% έκπτωση για Ε.Ι.Χ. Δημοσίων Υπαλλήλων
30% έκπτωση για Ε.Ι.Χ. Στρατιωτικών & Στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας
Ασφάλιση
με οδική βοήθεια στο εξωτερικό
Αυτοκινούμενα
Περισσότερα
Ασφάλιση με κλοπή και φωτιά
από 245€ ετησίως
Harley Davidson
Περισσότερα
Νοσοκομειακό Πακέτο
από 170€ ετησίως
Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας
Περισσότερα
Ασφάλιση drones
από 182€ ετησίως
Αστική Ευθύνη Χρήσης & Λειτουργίας
Περισσότερα
Έγκαιρη
υγειονομική μεταφορά
Medical HELP
Περισσότερα
Προνόμια
μελών
Military Family
Περισσότερα